Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet prioriteres særdeles højt hos ENTREPRENØRER’NE A/S
Hos Entreprenører’ne A/S vil vi have trygge og sikre byggepladser. Vores højst prioriterede målsætning er et godt arbejdsmiljø og grønne arbejdspladser både på byggepladsen og i vor egen organisation.

Ledelsen fokuserer meget på trivsel af egne medarbejdere.

Vi er bekendt med, at de medarbejdere, som trives godt på arbejdet, yder deres bedste for både virksomheden og samarbejdspartnerne.

Et godt arbejdsmiljø handler både om trivsel og sikkerhed, og vi varetager såvel den sikkerheds- som den sundhedsmæssige indsats i det enkelte byggeprojekt.

Derfor der det et krav, at alle medarbejdere og samarbejdspartnere overholder arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet.

Forebyggelse af arbejdsulykker sker gennem målrettet information, instruktion og risikovurdering.

Skulle en ulykke alligevel indtræffe, vil vi gennem grundig analyse af hændelsen og efterfølgende forholdsregler forhindre, at det sker igen.

Det samme er tilfældet ved tæt-på-episoder.

Indsatsen for trivsel og godt arbejdsmiljø bygger på en række politikker og dokumenter:
  • Formuleret arbejdsmiljøpolitik
  • Pjecen ”En sikker arbejdsplads – vores fælles ansvar”
  • Plan for sikkerhed og sundhed
  • Arbejdspladsvurderinger
  • Sikkerhedsmøder
  • Runderinger
  • Synliggørelse, erfaringsudveksling og registrering af forebyggende arbejdsmiljøarbejde
Indsatsen bliver løbende justeret gennem erfaringsudveksling på vore teknikermøder.