Miljø og klima

ENTREPRENØRER’NE A/S tager hensyn til det eksterne miljø ved valg af teknologier og løsninger
I Entreprenører’ne A/S præger vores holdninger til miljø og klima i arbejdet på byggepladser og kontor. Vi forsøger altid, i samarbejde med projekterende og bygherre, at opnå lavenergiløsninger på vores projekter.

For at nævne et projekt på det sidste, har vi benyttet vores erfaring på projekt Lindehaven ved at optimere isolering og konstruktionerne, så trykprøven opfylder kravene fra år 2020.

Vi værner om detaljerede løsninger på vores projekter så bygherren få mest muligt lavenergibyggeri med mindre energispild. Valgte løsninger vil fremover opnå meget store energibesparelser både for miljø og ikke mindst for vores bygherrer.

Vi undgår altid miljøskadelige materialer og arbejdsmetoder, hvis der findes egnede alternativer. I vores daglige virke på kontorer tænker vi på miljø som noget vi skal give videre til fremtiden, til vores efterkommere. I det hele taget tænker vi os godt om, når vi bruger af kopiprodukter, når vi indkøber strømbesparende udstyr, belysning, vand og energiforbrug. Ingen aktiviteter må indebære uacceptable miljømæssige eller sociale risici.

Vi bestræber os på altid at afdække sådanne risici så hurtigt som muligt, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler til at fjerne dem. Vores medarbejdere er uddannet til at bygge miljø rigtigt.