Målsætning og værdier

Ethvert stykke leveret arbejde skal være præget af høj kvalitet og skabt med faglig stolthed, effektiv styring og grundig kontrol

Målsætning

 • Entreprenører’ne A/S ønsker at fremstå som en seriøs hoved- og totalentreprenør og som en troværdig samarbejdspartner for byggeriets aktører og finansielle partnere.
 • Entreprenører’ne A/S har som formål at være det naturlige valg som tilbudsgiver og udførende entreprenørfirma, når det gælder total- og hovedentrepriser i alle former for byggerier.
 • Entreprenører’ne A/S vil være den gode arbejdsplads for nuværende medarbejdere og den attraktive arbejdsplads, der kan tiltrække nye medarbejdere.

Værdier

 • Entreprenører’ne A/S bygger på værdier som samarbejde, dialog og åbenhed i forhold til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Troværdighed og gensidig respekt i alle led er afgørende.
 • Entreprenører’ne A/S går ikke på kompromis med kvaliteten. Ethvert stykke leveret arbejde skal være præget af høj faglig kompetence og et billede af den måde, vi arbejder på.
 • Entreprenører’ne A/S betragter vore dedikerede og resultatsøgende medarbejdere som virksomhedens vigtigste kapitel. For dem er det en æressag at leve op til krav, aftaler og forventninger i enhver entreprise.
 • Entreprenører’ne A/S ønsker som en ung og moderne organisation at lade dialog og samarbejde med medarbejderne være den løftestang, der giver os ry som en god arbejdsplads.
 • Entreprenører’ne A/S er konstant åben for nytænkning og nye tiltag, der kan optimere byggeprocesserne og dermed sikre det bedste resultat.

Værdiregelsæt

Alle aktiviteter i Entreprenører’ne A/S skal som udgangspunkt overholde følgende regelsæt:
 • Vi skal altid operere inden for lovens rammer.
 • Den direkte kommunikation bygger på gensidig respekt.
 • Kvalitetssikring af såvel vores som underleverandørers arbejde.
 • Krav om et sikkert og godt arbejdsmiljø jævnfør Entreprenører’ne A/S retningslinjer.
 • Miljøbevidsthed på alle niveauer.
 • Overholdelse af danske ansættelsesregler og overenskomster.
 • På vores byggepladser må kun benyttes organiseret arbejdskraft med ordentlige arbejdsforhold.
 • Vi skal tage hensyn til hinanden som personer og som faggrupper på byggepladsen.
 • Vi skal altid handle i overensstemmelse med gældende konkurrencelove.
 • Vi siger nej til enhver form for direkte eller indirekte lovovertrædelse