NC ENTREPRENØRERNES HISTORIE

 • 2018
  Kaj Siebert og Nicola Raos erhverver rettigheden til forsat drift af entreprenørvirksomhed under firmanavnet Nisgaard + Christoffersen A/S. Entreprenørerne A/S skifter navn til Nisgaard + Christoffersen – Entreprenørerne A/S.

 • 2017
  Nisgaard + Christoffersen erklæres konkurs

 • 2016
  Kaj Siebert og Nicola Raos opkøber alle aktier i DN Entreprise A/S og skifter samtidig navn til Entreprenører’ne A/S i august 2016

 • 2014
  Kaj Siebert og Nicola Raos (tidligere projektleder i Nisgaard og Christoffersen A/S over en længere årrække) bliver medejere af DN Entreprise A/S.

 • 2013
  Kaj Siebert sælger sine aktier og fratræder samtidig sin stilling i Nisgaard + Christoffersen A/S.

 • 2004
  Kaj Siebert køber sammen med 2 andre ledende medarbejdere alle aktier i Nisgaard + Christoffersen A/S. 1995 Nisgaard + Christoffersen A/S købes tilbage af de oprindelige ejere samt smedemester Steffen Østergaard.

 • 1986
  Nisgaard + Christoffersen I/S sælges til Kampsax A/S og ændres samtidigt til et aktieselskab.

 • 1984
  C. Christoffersen A/S og J. Nisgaard & Co. A/S fusionerer til Nisgaard + Christoffersen I/S med de to gamle firmaer som intressenterne.

 • 1965
  Vejle Cementvarefabrik flytter til Grønlandsvej i Vejle og skifter navn til Centrum pæle A/S. Produktionen af fliser, kloakrør m.m. ophører over de næste 5-6 år, da man vælger at koncentrere sig om produktionen af piloteringspæle. Johan G. Christoffersen (barnebarn af C. Christoffersen) og hans svoger Tage Skærbæk overtager ledelsen af firmaet på Grønlandsvej.

 • 1917
  Janus Nisgaard starter egen murermester forretning i Vejle – senere J. Nisgaard & Co. A/S

 • 1896
  Christian Christoffersen starter Vejle Cementfabrik og køber i 1905 anden cement cementvarefabrik på Vardevej i Vejle.

 • 1882
  Christian Christoffersen starter egen murermester forretning i Vejle – senere C. Christoffersen A/S