PERSONALE & JOB

Vi har løbende brug for engagerede og dygtige medarbejdere. Vores medarbejderstab omfatter:

  • Bygge- og projektledere samt beregnere
    (ingeniører, konstruktører, praktikanter m.v.)
  • Administrativt personale
    (kontorassistenter, bogholdere m.v.)

At få job hos Nisgaard + Christoffersen Entreprenørerne A/S er ikke kun et spørgsmål om de faglige kvalifikationer, men også de personlige kvaliteter.

SOCIAL ANSVARLIGHED

Nisgaard + Christoffersen Entreprenører’ne A/S prioriterer at tage et samfundsansvar, der både er til gavn for virksomheden og samfundet. For os handler det

om at gøre en menneskelig forskel, og derfor har vi prioriteret følgende områder som en essentiel del af virksomhedens strategi

praktikanter

Vi vil rigtig gerne samarbejde med studerende på videregående uddannelser. Det gør vi blandt andet igennem praktikophold. Vi har gode erfaringer med at indgå i projektsamarbejder med ingeniørstuderende og studerende på bygningskonstruktøruddannelsen.

De unge tilbydes et struktureret og professionelt forløb hos Nisgaard + Christoffersen Entreprenører’ne A/S, hvor den faglige bredde og dybde udbygges, samtidig med, at frihedsgrader og ansvar udfordres i samråd med- og i respekt for den enkelte.

Vil du gerne i praktik hos Nisgaard + Christoffersen Entreprenører’ne A/S?

Send din ansøgning og CV til:

Nisgaard + Christoffersen Entreprenører’ne A/S

info@ent.as

Emne: Ansøgning om praktikplads

VORES VIGTIGSTE RESSOURCE

Hos Nisgaard + Christoffersen Entreprenørerne A/S arbejder vi målbevidst på, at tiltrække de bedste talenter, samt fastholde udviklingen hos alle medarbejdere.

Vi er en organisation fuld af viden, hvor uddannelse og kompetenceudvikling er essentiel og vi anerkender, at kreativitet opstår ud fra en mangfoldighed af baggrunde, kompetencer, erfaringer og ideer.

LEDIGE STILLINGER