Project Description

Kathrinebjergvej 107, Aarhus N | Nyt erhvervsdomicil

Byggeriet er udført som kontorbyggeri i 2 separate bygninger på henholdsvis 2 og 4 etager.

Bygning 1-2 udformes som en sammenhængende bygning med placering langs med Katrinebjerg i den nordlige del af grunden og opføres i 2 etager og kælder. Bygningen er indbygget i det naturlige terræn, hvorfor sydfacaden vil fremstå i 3 etager.

Bygning 3 er placeret i den sydlige del af grunden og udført i 4 etager og kælder.

De enkelte etager er indrettet som åbne storrums kontormiljøer kombineret med traditionelle kontorfunktioner, cellekontorer, møderum, kopirum, anretterkøkkener, spisepladser, toiletter mv.

Facader fremstår i sorte/ mørke teglsten i kombination med glasfacadepartier. Gavle fremstår som glasfacader med altaner.

Udført i totalentreprise i samarbejde med Luplau & Poulsen arkitekter ApS og Leif Hansen rådgivende ingeniører A/S.

Areal: 4.235 m²

Byggeår: 2008-2009
Entreprisesum:  kr. 46.000.000,00

SE PRESSEOMTALE