Project Description

Lagoniskolen, Vojens | Til- og ombygning

Opførelse af tilbygning samt ombygning af Lagoniskolen, Unionvej, 6500 Vojens, Haderslev Kommune.

Opgaven omfatter en toetagers nybygning til indskoling og SFO med tilhørende udearealer og ombygningsarbejdet i bestående bygninger, fløj A, B, C og D, herunder asbest- og PCB-sanering, nedbrygningsarbejder samt tømrer- og el-entreprisen i forbindelse med genopbygning.

Tilbygningen er bygget efter gældende energiramme for skoler iht. BR10, lavenergiklasse 2015.

De valgte materialer, konstruktions- og installationsløsninger i projektet sikrer et behageligt og sundt indeklima samt rengøringsvenlige løsninger. Derudover er der taget hensyn til det store slid, som skolebyggeri udsættes for, hvorfor der er valgt robuste løsninger.

Byggeriet er gennemført under de hensyn, som det er nødvendig at tage, når skolens undervisning og daglige drift skal fungere samtidig med at byggeriet foregår planmæssigt.

Arbejdet er udført i totalentreprise i samarbejde med RUM as og DRIAS Rådgivende ingeniører A/S.

Areal:
Tilbygning – 1.700 m²
Ombygning – 300 m²

Byggeår:  2014-2015
Entreprisesum:  kr. 21.733.000,00

SE PRESSEOMTALE