Project Description

Rødkilde Gymnasium, Vejle | Om- og tilbygning

Projektet omhandlede i store træk ombygning i eksisterende samt 3 nye bygningsafsnit, som blev indpasset og bygget sammen med den eksisterende bebyggelse.

Derudover blev der etableret nye spændende udearealer i.f.m. nybyggeriet.

Arbejdet er udføret i hovedentreprise i samarbejde med RUM as og Hundsbæk & Henriksen A/S.

Areal:
Ombygning –  746 m²
Tilbygning – 1.914 m²

Byggeår:  2013-2014
Entreprisesum:  kr. 24.000.000,00

SE PRESSEOMTALE