INVOLVERING, KOMMUNIKATION & GENSIDIG RESPEKT

Det gode projekt handler ikke kun om, hvad der udføres – det handler også om måden, det gøres på – herunder samarbejde og processer.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag. Ethvert byggeri er individuelt, og enhver bygherre har sine unikke ønsker – det vil vi som entreprenør imødekomme.

Vi ser det, som vores fornemmeste opgave, at vore projekter tilføres værdi med god dialog, gennem alle faser og baserer vores projektfilosofi på udstrakt inddragelse samt gennemsigtighed i processen.

Bevidstheden om at processens kvalitet kan være afgørende for produktets faktiske kvalitet, gør at vi arbejder med en forhåndsorientering om kommende aktiviteter og tiltag. Det handler om at skabe fælles forståelse af problem og mål, og om at give de rette personer ejerskab over løsningen igennem en struktureret og kontrolleret metode.

Vi har fokus på at involvere de rette mennesker – på de rigtige tidspunkter – og bruger megen tid på at udvælge de helt rigtige projektdeltagere, når holdet til nye projekter sættes.

Hos os er kvalitetssikring og bevidst hensyntagen til såvel miljø som arbejdsmiljø nøgleord, og en implementeret del af de mange processer som udføres i dagligdagen.

Det er en del af vores værdigrundlag, at vi har respekt for kvaliteten, og at vi passer på vores fysiske omgivelser og …

LÆS MERE