Project Description

Horsens Sygehus | Ombygning

Horsens Sygehus har fået etableret nye omklædningsfaciliteter i kælder i bygning 8. Nisgaard + Christoffersens ydelse i forbindelse med projektet omfattede:

  • Delvist opbrydning af terrændæk for ombygning af spildevandsinstallationen.
  • Udstøbning af nye terrrændæk samt slidlag for fald i vådrum.
  • Opmuring af porerbetonvægge.
  • Nye El og VVS installationer.
  • Nyt ventilationsanlæg for det nyetablerede samt for eks. omklædningsrum.
  • Flisearbejde.
  • Nye døre.
  • Lofter
  • Gulvbelægninger
  • Malerarbejde

Arbejdet er udført under de nødvendige beskyttende foranstaltninger, til at sikre eksisterende forhold.

Udført i hovedentreprise i samarbejde med d.a.i. arkitekter ingeniører as

Byggeår:  2015
Entreprisesum:  kr. 1.564.020,00

SE PRESSEOMTALE