Project Description

Rækkehus, Taastrup | Totalentreprise

De 48 boliger er opført i 3 etaper, hvilket har medført, at den samlede byggeperiode er blevet lidt længere, end hvis byggeriet var blevet opført samlet i én etape. Boligerne er opført som lavenergi-byggeri helt i top med energimærke A+. Boligerne findes i 3 forskellige funktionelle indretninger og varierer i størrelse. Boligerne er opført som rækkehuse, men med varierende farvenuancer i facaderne, som er skabt ved anvendelse af forskellige typer teglsten.

Regulering af terræn samt etablering af nye ude-arealer med beplantning og terrænbefæstelser har været en del af entreprisen.

Adresse: Lindhaven 7-101, 2630 Taastrup
Art: Bolig – Totalentreprise
Bygherre: Lindehaven Taastrup ApS
Rådgivere: Årstiderne Arkitekter, Ingeniørfirma Søren B. Nielsen
Areal: 5468 m2
Byggeår: 2014 – 2016
Entreprisesum: 66.300.000,-
Byggetid: 22 måneder
Entreprise: Totalentreprise
Rolle/ydelse: Totalentreprenør, Arbejdsmiljøkoordinator
Egenproduktion: Fundamenter, Belægningsarbejde

SE PRESSEOMTALE