Project Description

Solgaven, Vejle | Om- og tilbygning

Her er opført 54 funktionelle plejeboliger, fællesarealer samt nyt haveanlæg.

Byggeriet er gennemført under de hensyn som er nødvendig, når den daglige drift skal foregå samtidig med at byggeriet skal foregå planmæssigt.

Udført i storentreprise i samarbejde med Brahe & Partnere Arkitektfirma A/S og Carl Bro A/S.

Udført:  2005 – 2006
Entreprisesum:  kr. 13.000.000,00

SE PRESSEOMTALE