Loading...

IBA Kolding

2018-06-21T07:38:22+00:00

IBA Kolding | Totalombygning Indretning af undervisningslokaler i eksisterende industrihal i Kolding midtby til skolestart 2015. I Kolding er der godt 5000 studerende på de videregående uddannelser, og IBA Erhvervsakademi Kolding er den største videregående uddannelsesinstitution i byen. Vi har i samarbejde med IBA ́s bestyrelse realiseret en meget spændende [...]

Rødkilde Gymnasium

2018-04-24T08:24:27+00:00

Rødkilde Gymnasium, Vejle | Om- og tilbygning Projektet omhandlede i store træk ombygning i eksisterende samt 3 nye bygningsafsnit, som blev indpasset og bygget sammen med den eksisterende bebyggelse. Derudover blev der etableret nye spændende udearealer i.f.m. nybyggeriet. Arbejdet er udføret i hovedentreprise i samarbejde med RUM as og Hundsbæk & [...]

Lagoniskolen, Vojens

2018-06-21T07:36:04+00:00

Lagoniskolen, Vojens | Til- og ombygning Opførelse af tilbygning samt ombygning af Lagoniskolen, Unionvej, 6500 Vojens, Haderslev Kommune. Opgaven omfatter en toetagers nybygning til indskoling og SFO med tilhørende udearealer og ombygningsarbejdet i bestående bygninger, fløj A, B, C og D, herunder asbest- og PCB-sanering, nedbrygningsarbejder samt tømrer- og el-entreprisen i [...]

Vejle Friskole

2018-04-20T10:13:02+00:00

Vejle Friskole | Om- og tilbygning Opførelse af en ny undervisningsbygning til Vejle Friskole samt ombygning i det eksisterende ”Musiske tårn” Byggeriet gennemføres under de hensyn, som det er nødvendig at tage, når skolens daglige undervisning og drift skal fungere samtidig med at byggeriet foregår planmæssigt. Udført i hovedentreprise i samarbejde med [...]

Seligmanns Skole

2018-04-20T10:08:16+00:00

Kirstine Seligmanns Skolen, Vejle | Tilbygning Opførelse af en ny skolebygning i 4 etager plus opvarmet tagrum. Den nye bygning er indrettet med 6 undervisningslokaler, fordelt med 2 stk. på hver af de nederste 3 etager. På 3. etage indrettes grupperum og samtalerum. Yderligere er der fra 3. etage udgang til tagterrasse. [...]

Erritsø Centralskole

2018-04-20T09:11:28+00:00

Erritsø Centralskole | Om- og tilbygning For Fredericia Kommune har Nisgaard + Christoffersen A/S gennemført udvidelse samt mindre ombygning af Erritsø Centralskole. Tilbygningen indeholder et flot bibliotek, stort fællesområde og undervisningslokaler. Byggeriet er gennemført under de hensyn som er nødvendig, når den daglige undervisning skal foregå samtidig med at byggeriet skal foregå [...]

Mælkevejen, Vejle

2018-04-20T08:56:34+00:00

Mælkevejen, Vejle | Udvidelse af børneinstitution Projektet omfattede en tilbygning til daginstitutionen Mælkevejen. Bygningen er placeret i tilknytning til den eksisterende institution beliggende Nyboesgade 37, 7100 Vejle. Byggeriet gennemføres under de hensyn, som det er nødvendig at tage, når institutionens daglige drift skal fungere samtidig med at byggeriet foregår planmæssigt. [...]

Daginstitution Dagnæs

2018-04-20T08:32:41+00:00

Dagnæs, Horsens | Ny daginstitution Den eksisterende Daginstitution Dagnæs er blevet udvidet, for at få en samlet aldersintegreret daginstitution i Horsens-bydelen Dagnæs, tage højde for stigende børnetal samt give plads til indlemmelse af børn fra udfasning af Dagnæs Børnehave. Vi har udført opgaven i totalentreprisen i samarbejde med arkitektfirmaet Pluskontoret A/S [...]