DNU, Skejby

2018-04-24T08:24:18+00:00

DNU, Skejby | Ny- og tilbygning Opgaven bestod i opførelse af vareindlevering og affaldscentral for det samlede DNU, centraliseret i en bygning, Vare- og Affaldscentralen. Bygningen strækker sig over to etager fra plan 2 til plan 4. Vare- og Affaldscentralen udgør i alt ca. 4200 m². Bygningens facader opføres i facadematerialer [...]

Sct. Maria Hospice

2018-04-24T08:19:49+00:00

Sct. Maria Hospice, Vejle | Ombygning Byggesagen omfattede ombygning af DR's tidligere regionalradiobygning til hospice med 12 boliger og tilhørende faciliteter. Arbejdet er udført i hovedentreprise i samarbejde med Casa Arkitekter A/S Areal:  3.075 m² Byggeår:  2013 Entreprisesum:  kr. 22.288.000,- SE FAKTABLAD SE PRESSEOMTALE

Aabenraa Sygehus

2018-04-24T08:18:11+00:00

Aabenraa Sygehus | Nyt familiehus Opførelse af nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa, indeholdende byggeri af et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i forbindelse med somatikkens Familiehus. Ambulatoriet indrettes som en del af Familiehusets pædiatriafsnit med indgang fra centergangen i eksisterende sygehus og indeholder bl.a. behandlerkontorer, samtalerum, klasserum, aktivi-tetsrum, fysioterapi og testrum. [...]

DNU, Skejby

2018-04-24T08:17:02+00:00

DNU, Skejby | Nybyggeri Ved Det nye Universitetshospital er der etableret nye VVS hovedforsyninger, som inkluder fjernvarme-, køling-, sprinkler- og vandforsyning. Byggeriet bestod i opførelse af en teknikbygning på ca. 1200 m² i ét plan samt tilhørende anlægs- og landskabsarbejde for bygningens ankomstarealer. Arbejdet er udført i hovedentreprise i samarbejde med Region Midtjylland. Areal: [...]

Vejle Sygehus

2018-04-24T08:15:32+00:00

Vejle sygehus | A720 - Sterilcentral Nybygning af ambulatoriebygning for sammedagskirurgi samt renovering i sengebygning. Byggeriet er gennemført under de hensyn som er nødvendig, når den daglige drift skal foregå samtidig med at byggeriet skal foregå planmæssigt. Arbejdet er udført i storentreprise (råhusentreprisen) i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende [...]

Ældreboliger, Mårslet

2018-04-20T10:16:09+00:00

Ældreboliger i Mårslet | Nybyggeri For Århus Kommune har Nisgaard + Christoffersen nedbrudt eksisterende ældreboliger på matriklen og opført helt nye ældreboliger som er tidsvarende indrettet. Udført i hovedentreprise i samarbejde med Quattro Arkitekter A/S. Areal:  664 m² Byggeår:  2011 Entreprisesum:  kr. 8.300.000,00 SE UDTALELSE

Skovbakkehjemmet

2018-06-21T07:31:48+00:00

Skovbakkehjemmet, Odder | Ombygning Ombygningen omfattede total renovering af boliger, etablering af nyt hovedindgangsparti samt ny have og terrasseanlæg. Opgaven er udført i hovedentreprise i samarbejde med ArkitektPartner A/S. Areal:  3.755 m² Byggeår:  2006 - 2007 Entreprisesum:  kr. 22.600.000,00 SE PRESSEOMTALE

Solgaven, Vejle

2018-04-20T09:01:32+00:00

Solgaven, Vejle | Om- og tilbygning Her er opført 54 funktionelle plejeboliger, fællesarealer samt nyt haveanlæg. Byggeriet er gennemført under de hensyn som er nødvendig, når den daglige drift skal foregå samtidig med at byggeriet skal foregå planmæssigt. Udført i storentreprise i samarbejde med Brahe & Partnere Arkitektfirma A/S [...]

Horsens Sygehus

2018-06-21T07:29:12+00:00

Horsens Sygehus | Tunnelprojekt Etablering af ny tunnelforbindelse for Hospitalsenheden Horsens. Det nye kælder- og tunnelprojekt, styrker hospitalets interne logistiske funktioner og forbedrer det fysiske arbejdsmiljø. Den nye tunnel forbinder eksisterende Bygning 5 med fremtidig bygning Nye Nord. I forbindelse med den nye tunnel er der også etableret nyt sengedepot. [...]