Horsens Sygehus

2018-04-20T08:40:55+00:00

Horsens Sygehus | Ombygning Horsens Sygehus har fået etableret nye omklædningsfaciliteter i kælder i bygning 8. Nisgaard + Christoffersens ydelse i forbindelse med projektet omfattede: Delvist opbrydning af terrændæk for ombygning af spildevandsinstallationen. Udstøbning af nye terrrændæk samt slidlag for fald i vådrum. Opmuring af porerbetonvægge. Nye El og VVS [...]